Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2015

22:48
22:47
9051 c0d6
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaEtien Etien
22:47
5790 5234
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasnapout snapout
22:46
Muszę być z kimś, kto marzy o tym samym co ja.
— Friends
22:46
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaEtien Etien
22:39
7349 05f3 500
Reposted fromOFFka OFFka viaEtien Etien
22:39
9352 ff3b 500
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viarawwwr rawwwr
22:39
Tutaj nie ma miejsca na czułości, nie ma miejsca na słabość.
— This is Sparta/ moje motto od dziś.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaunni unni
22:39
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viaZycienablogu Zycienablogu
22:38
Czy zawsze mamy się zastanawiać, jak zdobyć więcej, zamiast cieszyć się niekiedy tym, co posiadamy, nawet jeśli posiadamy mniej?
— Henry David Thoreau
22:37
2204 2514
Reposted frommisza misza viaUnrealUnreality UnrealUnreality
22:36
0776 32bf 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaEtien Etien
22:36
6461 2076
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaEtien Etien
22:35
7487 3f94
22:35
4502 a6b2
Reposted frommisza misza vialevilette levilette
22:34
7981 ed6a
Reposted fromhalucine halucine viaunni unni
22:34


Świat jak mniemam,
Na liście do szczęścia mnie po prostu nie ma.

— Lao Che
22:33
22:32
5859 73dc
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaEtien Etien
22:31
7266 31d9 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl