Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2015

22:31
7266 31d9 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaEtien Etien
22:31
2630 08a0
Reposted fromlittlefool littlefool vianowaay nowaay
22:29
Trafny jak zawsze Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianowaay nowaay
22:29
Zostaw na później wszystko, co mówiłaś przed chwilą
Tylko patrz i spojrzeniem wyznawaj mi miłość
— małpa
Reposted fromcytaty cytaty vianowelovestory nowelovestory
22:28
9932 9e17
Reposted fromTveilight Tveilight vianowaay nowaay
22:27
0254 3961
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
22:26
4887 c19e
Reposted fromprzemysLENiA przemysLENiA vianowaay nowaay
22:26
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted fromnoms noms viafilodiseta filodiseta
22:22
0345 b9f7
Reposted fromsanae sanae viarawruapart rawruapart
22:20
22:18
Miłość odwzajemniona jest dobra
Lecz jeszcze lepsza jest taka,
którą nam ofiarowano, mimo, 
ze wcale o nią nie zabiegaliśmy .
— William Shakespeare
Reposted fromkarmelovaona karmelovaona viamefir mefir
22:18
Pocałunków każdego ranka i szczerych zapewnień, że jestem najpiękniejsza. Uśmiechu, kiedy będę smutna, wybaczenia, kiedy narobię głupstw, pomocy nawet wtedy, kiedy będę się za nią gniewać, kwiatka na poduszce, kiedy się obudzę. A kiedy będę tańczyć w sali pełnej pięknych kobiet, twojego wzroku mówiącego, że wyjść chcesz tylko ze mną. Dasz mi to wszystko?
— Jacek Piekara
Reposted fromtomowa tomowa viamefir mefir
22:15
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
22:15
  
“Confundus”
Reposted fromfandoms fandoms viahogwarts hogwarts
22:12
Piłem piwo, piłem wino, piłem wódkę. Wszystko na nic.
— Bukowski
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viazoou zoou
22:11
7590 b55a
so much
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazoou zoou
22:11
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viazoou zoou
22:10
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viazoou zoou
22:10
3822 88bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viazoou zoou
22:09
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak
Reposted fromyourtitle yourtitle viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl