Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2015

16:34
3376 67ef 500
Reposted fromicantbreathe icantbreathe viacytaty cytaty
16:34
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
16:32
Niedziele są na tęsknoty.
W niedzielach jest coś takiego, że mam ochotę urwać sobie głowę.
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
16:30
Szary człowiek, któremu szarość nie przywodzi na myśl szarzyzny.
Nie pozbawiony wrażliwości, lecz obojętny...
— Georges Perec "Człowiek, który śpi"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
16:30
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viateaholic teaholic
16:30
“You don’t have to explain your dreams, they belong to you.”
— Paulo Coelho
Reposted fromcytaty cytaty
16:30

promoted:

*takes a break from doing nothing* ah i really deserved this

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakarmacoma karmacoma

March 24 2015

20:58
3095 f981
Reposted fromamatore amatore viateaholic teaholic
20:55
6306 d7e8
Reposted frommisza misza viamefir mefir
20:55
2603 7753
Reposted frompalegirls palegirls viamefir mefir
19:57
9458 fe89 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viakarmacoma karmacoma
19:57
6929 d303
Reposted fromaammaazing aammaazing viakarmacoma karmacoma

March 23 2015

23:39
9341 91a3
Reposted fromanybodyshit anybodyshit via000monnnn066 000monnnn066
22:55
Reposted frombluephoenix bluephoenix viageogeo geogeo
22:54
Bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaEtien Etien
22:54
0620 860c
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viarawwwr rawwwr
22:53
3707 9dd1
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viasoph soph
22:53
0749 3c6d
22:51
22:48
8153 d0fc 500
Reposted frompantera pantera viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl